รับเขียน Resume พยาบาล

รับเขียนเรซูเม่ (Resume) พยาบาล ภาษาไทย – อังกฤษ

รับเขียนเรซูเม่ พยาบาล >> เนื่องจากตำแหน่งงานทางด้านงานพยาบาล ถือว่าเป็นบุคคลากรที่สำคัญทางการแพทย์อีกหนึ่งสายงานซึ่งอาจจะมองอีกมุมหนึ่งได้ว่า งานพยาบาลเป็นการนำเอาวิชาการทางการแพทย์มาผสมผสานกันกับงานด้านบริการ แสดงให้เห็นว่าในตำแหน่งงานนี้บุคคลที่จะเข้ารับหน้าที่ในส่วนนี้ได้จำต้องมีใจรักในด้านการพยาบาล มีความรู้ความสามารถสูง มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่อาจจะเรียกได้ว่ามีประสบการณ์ที่ดีในด้านการพยาบาล

ในตำแหน่งงานพยาบาลเป็นตำแหน่งงานที่เป็นความฝันมาตั้งแต่ยังเล็กของใครหลายๆ คนในที่นี้เมื่อมีการเรียนจบหลายคนก็ต้องมองหาโอกาสดีๆ เพื่อเข้าทำงานในโรงพยาบาลต่างๆ ที่ตนเองสนใจที่จะเข้าทำงานหรือแม้กระทั่งสถานพยาบาลต่างๆ ที่คิดว่ามันเหมาะและดีสำหรับเรามากที่สุด บางครั้งจำต้องมีการเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงานในตำแหน่งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลเหล่านั้นรับและเลือกเราเข้าทำงาน หรืออาจจะรวมไปถึงการทำงานในโรงพยาบาลในต่างประเทศ

การเขียนเรซูเม่สมัครงานในตำแหน่งนี้ ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้เขียนหรือผู้สมัคร จำต้องเขียนถึงรายละเอียดหรือข้อมูลของเรซูเม่ให้เกิดความน่าสนใจ และตรงตามวัตถุประสงค์ในหน่วยงานที่ท่านอยากจะเข้าทำงาน ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าในตำแหน่งงานนี้นั้นให้ค่าตอบแทนที่สูง มีสวัสดิการที่ดีและมั่นคง รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีใจรักในด้านงานพยาบาลจึงเลือกและสนใจที่จะทำงานในตำแหน่งนี้  แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่ใครหลายคนต่างก็มุ่งหวังและเข้าทำงานในสถานพยาบาลที่ตนเองคิดว่าดีและเหมาะกับตนเองมากที่สุด รวมไปถึงในต่างประเทศ ดังนั้นการแข่งขันก็ย่อมจะมีสูงเช่นกัน นั่นก็เป็นการบ่งบอกให้เราได้รับรู้ว่าเรซูเม่ที่เราใช้เขียนสมัครงานจำต้องเป็นเรซูเม่ที่น่าสนใจดึงดูดความสนใจ จนทำให้คณะกรรมการผู้คัดเลือกตัดสินใจ และคิดว่าเรซูเม่ของเราดีที่สุด เหมาะสมมากที่สุดในการเรียกเราเข้าสัมภาษณ์งานนั่นเอง

ทั้งนี้คุณสมบัติหรือเรื่องราวในเรซูเม่ที่เราเขียนจำต้องมีหลักการเขียนที่ถูกต้อง และทำให้เรซูเม่ของเราดูน่าสนใจมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมายของการทำงาน ที่จะต้องสื่อให้เห็นความสำคัญของเราที่มีต่อหน่วยงานมากที่สุด ทักษะความสามารถที่เรามี ประสบการณ์ด้านการทำงานที่สื่อให้เห็นถึงความพร้อมและความชำนาญที่เรามี บวกกับการกล่าวถึงการได้รับการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์หรือแม้กระทั่งคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นตัวสนับสนุนให้เรซูเม่ของเราเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ผู้อ่านหรือคณะกรรมการผู้ตรวจคัดเลือก ตัดสินใจที่จะเลือกรับเราเข้าทำงานนั่นเอง

ด้วยเหตุผลที่งานด้านการพยาบาลเป็นงานที่ต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะถ้าขาดการเอาใจใส่ที่ดีหรือตัดสินใจผิดพลาดไปก็อาจจะนำไปสู่ความเสียหายอันยิ่งใหญ่ต่อผู้มารับบริการซึ่งก็หมายถึงผู้ป่วยนั้นเอง และคุณสมบัติที่ดีในตำแหน่งงานพยาบาลนั้นควรมีดังนี้

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับพยาบาล

  • สำเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง หรือพยาบาลศาสตร์ รู้และเข้าใจในหลักวิชาการทางการแพทย์
  • มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค (อันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน)
  • มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าในการตัดสินใจ
  • มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
  • มีความเสียสละ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี
  • มีทักษะในการพูด และการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น

คุณสมบัติเบื้องต้นนี้คือส่วนที่สำคัญที่เราควรแสดงในเรซูเม่ เพื่อให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบได้เห็นว่าเรามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะก้าวเข้ามารับหน้าที่ในตำแหน่งงานพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง

บริการทำ เรซูเม่ สมัครงานพยาบาล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ใน 2 วัน แก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Resume เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานในตำแหน่งงานพยาบาล ในหลายๆ ครั้งที่เคยเขียนส่งไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้การตอบรับกลับมา เป็นเหตุให้ต้องเสียโอกาสในการทำงาน หรือตำแหน่งงานที่ดีๆ ไปอาจจะเป็นเพราะการเขียนเรซูเม่ของเรายังไม่เป็นที่น่าสนใจ หรือเรซูเม่ของคนอื่นดูเข้าตาดูน่าสนใจและมีการนำเสนอที่ดีกว่า ทั้งนี้เราจึงขอเป็นส่วนช่วยเพื่อที่จะทำให้โอกาสการเข้าทำงานที่ท่านใฝ่ฝันไว้บรรลุความตั้งใจ ด้วยการให้บริการ รับทำเรซูเม่ ภาษาอังฤษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วันแก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมทั้งเรามีนักเขียน Resume ที่มากประสบการณ์รู้และเข้าใจในหลักการเขียน Resume เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง Resume พยาบาล

Nurse-Resume

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน Cover Letter พยาบาล

covering-letter-of-nurse

ต้องการสั่งทำ สั่งได้เลยที่ไลน์ ไอดี: @tfind หรือที่อีเมล idtecresume@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง