รับทำ Resume ฝ่ายการตลาด

รับเขียนเรซูเม่ (Resume) ฝ่ายการตลาด ภาษาไทย-อังกฤษ

รับเขียนเรซูเม่ ฝ่ายการตลาด > > ความสำคัญของการเพิ่มยอดขายที่ดีให้กับทางบริษัท หรือหน่วยงานทางด้านเชิงพาณิชย์ และการบริการต่างๆ กลไกที่สำคัญที่จะเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้มูลค่าของยอดขายเพิ่มขึ้นได้นั้น เกิดจากกระบวนการทำงาน หรือการวางแผนของฝ่ายการตลาด ที่จะคอยเป็นสื่อในการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือด้านการบริการให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวสินค้าหรืองานด้านบริการ

ในฝ่ายงานการตลาดถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่แทบจะทุกบริษัทหรือหน่วยงานทั้งหลาย จำต้องมีแผนกงานนี้เพื่อไว้เป็นกำลังสำคัญในการประชาสัมพันธ์ในตัวสินค้าหรืองานบริการ การวางแผนยุทธศาสตร์ทางการค้า ทิศทางและแนวโน้มความต้องการทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป้าหมายที่สำคัญยิ่ง นั่นก็คือการเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัทและหน่วยงาน ซึ่งสิ่งเหล่าก็คือบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการตลาดที่จะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการนั่นเอง เพราะฝ่ายการตลาดจำต้องรู้และเข้าใจในเทคนิคและวิธีการในการเพิ่มยอดขายมาเป็นอย่างดี

และในตำแหน่งงานของฝ่ายการตลาดก็ย่อมจะมีผู้ที่สนใจอยากที่จะสมัครงาน ในตำแหน่งงานนี้เป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นในจำนวนคนหมู่มากทางบริษัทหรือหน่วยงานที่รับสมัครงานจำต้องคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานงานนี้มากที่สุด ทั้งในเรื่องของความรู้และทักษะความสามารถต่างๆ ซึ่งก็แน่นอนว่าตำแหน่งฝ่ายการตลาดเป็นตำแหน่งที่มีการวางแผนงาน การปฏิบัติงานนั่นก็หมายถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้าในแบบต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลับไปสู่การวางแผนงานอีกครั้งเพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขายหรืองานบริการให้กับทางบริษัทนั่นเอง

ดังนั้นการเขียนเรซูเม่สมัครงานในตำแหน่งนี้นั้น ผู้เขียนหรือผู้สมัครจำต้องเขียนในสิ่งที่ ดึงเอาความน่าสนใจในทักษะและความสามารถที่ตนเองมีอยู่ รวมไปถึงคุณสมบัติอันเหมาะสมและดีพอที่จะทำให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบุคคลได้รู้ว่าเราสามารถเป็นบุคคลากรที่ยอดเยี่ยมและเหมาะสมมากที่สุดที่จะก้าวเข้ามาดำเนินการในตำแหน่งฝ่ายการตลาดของทางบริษัท เพราะเรซูเม่ที่ไม่สามารถชูความโดดเด่นและสร้างความน่าสนใจให้กับคณะกรรมการหรือฝ่ายบุคคลได้ นั่นก็หมายถึงการที่เราทำข้อสอบไม่ผ่าน เป็นการสอบตก ซึ่งก็แน่นอนเลยว่าเราไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือก และทำให้ต้องเสียโอกาสในตำแหน่งงานดีๆ นี้ไปและเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ทั้งๆ ที่เราก็มีความสามารถเพียงพอที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในตำแหน่งงานฝ่ายการตลาดได้ แต่ก็ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำงานในตำแหน่งเป็นเพียงเพราะเรซูเม่ที่เราเขียนไปไม่สามารถดึงดูดใจ และดีพอที่จะให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบุคคลตัดสินใจเลือกรับเราเข้าทำงาน

ซึ่งการเขียนเรซูเม่สมัครงานในตำแหน่งนี้นั้นจำต้องอ้างถึงคุณสมบัติที่ดี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายการตลาดเช่น

  • มีความคิดสร้างสรรค์ เสนอแนวทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
  • ทำงานเป็นทีม Team work
  • บริหารความขัดแย้งได้ดี แก้ไขสถานการณ์
  • นำเสนอความคิดเก่ง เป็นนักสื่อสารหรือนักพูดที่ดี
  • เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี
  • เป็นนักกลยุทธ์หรืออาจจะนำทฤษฎี SWOT มาปรับใช้
  • เป็นนักวางแผน Planning
  • ก้าวทันเทคโนโลยี
  • รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน

สิ่งเหล่านี้ล้วนจะเป็นเหตุผลที่จะทำให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบุคคลอ่านแล้วสนใจในตัวเรซูเม่ของเรา

บริการทำ เรซูเม่ ฝ่ายการตลาด ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ส่งงานได้ใน 2 วัน แก้ไขได้ไม่จำกัดครั้ง

สำหรับผู้ที่ต้องการเขียน Resume เพื่อใช้ประกอบในการสมัครงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาด หลาย ครั้งที่เขียนส่งไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้การตอบรับกลับมา เป็นเหตุให้ต้องเสียโอกาสในการทำงาน หรือตำแหน่งงานที่ดีๆ ไปอาจจะเป็นเพราะการเขียนเรซูเม่ของเรายังไม่เป็นที่น่าสนใจ หรือเรซูเม่ของคนอื่นดูเข้าตาดูน่าสนใจและมีการนำเสนอที่ดีกว่าเหมาะสมกว่า ทั้งนี้เราจึงขอเป็นส่วนช่วยเพื่อที่จะทำให้โอกาสการเข้าทำงานที่ท่านใฝ่ฝันไว้บรรลุความตั้งใจ ด้วยการให้บริการรับเขียน รับทำ Resume ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษาอังกฤษเรามีนักตรวจสอบแกรมม่าที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ส่งมอบงานให้กับท่านได้ภายใน 2 วันแก้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมทั้งเรามีนักเขียน Resume ที่มากประสบการณ์รู้และเข้าใจในหลักการเขียน Resume เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง Resume ฝ่ายประสานงานการตลาด

Marketing-Communication-Coordinator-Resume

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน Cover Letter ฝ่ายประสานงานการตลาด

Cover-letter-for-Marketing-Communication-Coordinator

ต้องการสั่งทำ สั่งได้เลยที่ไลน์ ไอดี: @tfind หรือที่อีเมล idtecresume@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง